ناباروری و نازایی

ناباروری و نازایی

ناباروری و نازایی بررسی علل و درمان های خانگی و ساده آنها .: علل کلی: قدرت پایین باروری اسپرم مرد، کم بودن اسپرم مرد، ضعف مرد، چاقی مفرط مرد یا زن، افسردگی در مرد یا زن، غلبه سردی در مرد یا زن، غلبه خشکی بر مرد یا زن، نشستن در نقاط سرد، رانندگی زیاد به علت نرسیدن خون به عضو جنسی، کم تحرکی، استرس و غم و در نتیجه به هم ریختگی غدد مختلف بدن توصیه ها: هرگز مرد و یا زن را تحت معاینه قرار ندهید، عموما خانمها مراجعه میکنند در صورتیکه میتواند علل اصلی از مرد باشد که قدرت اسپرم و تعداد اسپرم بسیار در لقاح مورد اهمیت است، هر دو تحت معاینه و بررسی قرار گیرید. :: ناباروری از غلبه سردی و تری در بدن مرد: قوام اسپرم کم مایه است، اسپرمها تنبل هستند و توان حرکت...

ادامه مطلب